Duchovná obnova vo Výrobni hostií

Duchovná obnova vo Výrobni hostií

4. februára sa konala jednodňová obnova pod vedením pátra Konštantína Boleša OP.

Témou duchovnej obnovy bola NÁDEJ, ktorú aj v dnešnej dobe tak veľmi potrebujeme a ktorá sa dá sprostredkovať len dobrým slovom, nie však len slovom pekným, ktoré síce ucho pohladí, ale nič viac.

Po prednáške sme pouvažovali nad počutým, rozvinuli diskusiu na rôzne témy a zavŕšili poludnie svätou omšou a obedom, kde nechýbala dobrá nálada.

Po obede nás sr. Kristiána  „zaviedla“ svojou  prezentáciou na Sibír, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o tamojšej krajine, jej dejinách i ľuďoch a hlavne sme bližšie spoznali prácu našich sestier na Sibíri.

Prajeme nám i všetkým schopnosť byť prorokom v dnešnej dobe a hlavne vedieť hovoriť  DOBRE.

Sestra Monika a spolusestry