Duchovné cvičenia na Osuší

Duchovné cvičenia na Osuší

Pred začiatkom nového školského roka sme sa celý učiteľský zbor z Cirkevnej ZŠ sv. Dona Bosca spolu s nepedagogickými zamestnancami utiahli na tiché a pokojné miesto do prírody na Osuší, aby sme v Pánovej blízkosti načerpali nové sily a obnovili sa vo viere, nádeji a láske. O duchovný program sa postaral nový lučenecký pán farár Slavomír Marko. Opäť sme si utužili vzťahy nielen s Bohom, ale aj medzi sebou navzájom. Bol to hlboký nádych pre lepšiu službu Bohu i našim žiakom.

sr. Kinga Vargová CJ