Duchovné cvičenia v Štěkni

Duchovné cvičenia v Štěkni

V dňoch od 29.4. do 7.5. 2018 sa konali pod vedením P. Vojtěcha Suchého SJ duchovné cvičenia v Štěkni. Okrem sestier z komunity v Štěkni sa ich zúčastnilo ešte 12 iných reholníčok z rôznych reholí. Exercície sa niesli v duchu Evanjelia svätého Jána a boli veľkým povzbudením pre zúčasnené sestry. Srdečná vďaka patri P. Suchému SJ za jeho povzbudenia a úžasnú interpretáciu Božieho Slova.

Sestry zo Štěkne