Ekumenický svetový deň modlitieb 2018 v Lučenci

Ekumenický svetový deň modlitieb 2018 v Lučenci

  Dňa 3.3. 2018 o 15.00 h. sme sa zhromaždili v priestoroch katolíckej fary v Lučenci. Uskutočnila sa tam ekumenická bohoslužba z príležitosti ekumenického svetového dňa modlitieb žien za kresťanské ženy zo Surinamu (Južná Amerika). Podujatie sa uskutočnilo pod heslom: „Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré“. Prítomní boli predstavitelia katolíckej, evanjelickej a baptistickej cirkví so svojimi veriacimi. Bohoslužba sa skončila s agapé, na ktorom sme sa mohli zoznámiť a zblížiť s veriacimi rôznych cirkví a trochu spoznať ich starosti a radosti. Rozišli sme sa v radostnej atmosfére, s nádejou, že budeme pokračovať v tradícii ekumenických modlitieb žien za ženy z krajín tretieho sveta aj na budúci rok.         

sr. Kinga CJ