Expo povolaní na P18

Expo povolaní na P18

V našom stánku sme účastníkom ponúkli možnosť zoznámiť sa s Congregatio Jesu a odvážnou cestou našej zakladateľky Mary Ward. Mali možnosť odniesť si od nás materiály o reholi, ale aj krásne ručné práce našich spolusestier.  Spolu so sr. Eugéniou si mohli umelecky vytvoriť svietnik alebo maľbu na fóliu. Odvážnejší mohli vstúpiť hlbšie (do seba i do nášho stánku :-)), kde sme im vysvetlili v čom spočíva sila nášho Congregatio, ako o tom hovorí Maľovaný život našej zakladateľky č. 38. Mali možnosť v krátkom zamyslení a modlitbe pouvažovať, do čoho oni vkladajú svoju nádej a pousilovať sa vložiť svoju istotu do osobného vzťahu s Bohom Otcom – mať odvahu nechať sa ním bezpodmienečne milovať.

sr. Veronika CJ