Farský deň v Bardejove

Farský deň v Bardejove

Bardejovská Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, pri príležitosti osláv svojho patróna baziliky i farnosti vo vzácnej symbióze prepojila viacero zmysluplných, príjemných a užitočných aktivít  a zorganizovala skvelé podujatie s názvom „Farský deň“. Jej agilní organizátori pripravili zaujímavé stretnutie svojich veriacich, deti, rodičov, mládež i starších na nezvyklom mieste vo farskom átriu, ktoré sa pýši aj jednou z najstarších mestských budov v Bardejove, s hodnotným programom a zámerom dôstojne sa s ponúkanými aktivitami oboznámiť, pripomenúť a uctiť si ich.

Podujatie započalo slávnostnou sv. omšou v bazilike, ktorú celebroval  emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.  Koncelebrovali viacerí tunajší kňazi na čele so svojim dekanom Mons. Pavlom Martonom. Mons. Tkáč sa v homílii zmienil a  m. i. apeloval na prítomných, aby v čoraz väčšej miere vnášali do svojho prostredia pokoj a dôveru v život, vzájomné porozumenie a solidárnosť, radosť a bratskosť. Takýmto spôsobom sa dá lepšie pochopiť, že plnosť života sa dosahuje dávaním, veľkosť službou, radosť sebazáporom, pokoj odpúšťaním a šťastie vzájomnou pomocou a to nielen vo vzťahu k najbližším. Vyjadril sa aj k svetským a duchovným aspektom histórie a súčasnosti a dotkol sa tiež i  samotného pamätihodného mesta Bardejov s uznaním a jeho krásou v zmysle napĺňania hesla: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“

 V ďalšom sa už pokračovalo v spoločensko-kultúrnej časti programu v spomenutom átriu, kde viaceré farské i rehoľné spoločenstvá  prezentovali svoje činnosti históriou počnúc a súčasnosťou končiac, pripomenuli sa aj vydarené podujatia z rôznych bývalých či nedávnych farských aktivít. Vystúpili  hudobné a spevácke skupiny a na svoje si prišli aj deti, najmä prostredníctvom hier a súťaží, potešením sa so živými domácimi zvieratkami či tvorivých dielni a pod.. V závere týchto radovánok prišla na rad aj tombola s viac ako 30-timi cenami a napokon príhodná agapé. Podujatie vyvrcholilo modlitbou  Korunky Božieho milosrdenstva.

Možnosť účasti na tomto skvelom podujatí využilo aj vedenie Hospicu Matky Terezy so svojimi zamestnancami pod gestorstvom ctih. sr. Bohuslavy. Títo prostredníctvom vhodných letáčikov, ako aj propagačných materiálov i osobnými pohovormi či informáciami zanietene priblížovali súčasnú situáciu v samotnom hospici, charitnej ADOS-ke i v Dennom stacionári sv. Matky Terezy pre seniorov v Bard. Novej Vsi, atď.  a zároveň rozdávali pozvánky s výzvou k zapojeniu sa do blížiacich, už skôr avizovaných Župných Dobrovoľníckych dní. Tieto  sa v hospici uskutočnia v dňoch 18. až 30. septembra 2017. Pozvanie sa týkalo aj účasti na novej aktivite: Dni otvorených dverí v hospici i stacionári.

Vďační účastníci tohto skvele pripraveného a vydareného podujatia ozdobeného nádherným počasím,  ale  najmä deti a mládež, sa už teraz tešia na budúcoročný Farský deň.

Sestry z Bardejova