Fašiangové popoludnie

Fašiangové popoludnie
"Veselosť v tejto dobe je priam milosťou". Mary Ward
 
Tieto slová našej zakladateľky, ktorej týždeň teraz spoločne prežívame nie len v slovenskej provincii, boli mottom fašiangového popoludnia pre sestry v Dome sv. Jozefa, ktoré sme prežili v atmosfére radosti, piesne, smiechu, hereckých talentov a sesterskej lásky.