Fašiangy v Dome sv. Jozefa

Fašiangy v Dome sv. Jozefa

Fašiangy sú časom nielen zábavy a karnevalu, ale aj časom vďakyvzdania a odprosovania. Aj my, sestry v Dome sv. Jozefa, sme využili posledné dva dni, aby sme sa nielen trochu zabavili a zasmiali na programe, ktorý pripravili mladšie sestry, ale aj v tichu kaplnky pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou sa stíšili a odprosovali za všetko, čo zarmucuje Boha a tak sa pripravili na začiatok pôstneho obdobia.

sr. Ulrika CJ