Fatimská Panna Mária v Mníchove

Fatimská Panna Mária v Mníchove

Slovenské rodiny žijúce v Mníchove sa zverili pod ochranu Panny Márie Fatimskej pri svätej omši pre rodiny s deťmi, ktorá sa  koná pravidelne raz do mesiaca. Sochu Panny Márie Fatimskej nám daroval Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Košíc. Socha Panny Márie teraz putuje po rodinách. Každá rodinka ma možnosť  intenzívne prežiť týždeň v Máriinej blízkosti.    

sr. Sávia CJ