Interjuniorát 2016

V dňoch 8. - 10.4.2016 sme sa – juniorát a terciát – zúčastnili spoločného stretnutia s juniorkami ostatných reholí na Slovensku. Téma stretnutia bola „Pramene zasväteného života v tradícii východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes“. Stretnutie sa konalo v nitrianskom seminári a prednášajúcim bol o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vo svojich príhovoroch nám približoval duchovnú cestu podľa diela Jána Klimaka „Rebrík do raja“. Bol to grécky autor mníšskej duchovnosti a toto dielo napísal v 7. storočí. Rozdelil v ňom duchovný život na 30 stupňov – „schodíkov rebríka“.

            O. Cyril nám na úvod kládol otázky na vlastné zamyslenie o motiváciách  nášho zasväteného života a potrebu očisťovania týchto motivácií. Na Žalme 34 nám ilustroval výzvu chváliť Pána v každom čase a kontemplovať Jeho tvár. V ďalšom príhovore sa venoval cieľu kresťanstva – svätosti, ktorá sa v rôznych dejinných etapách chápala rôzne. V nasledujúcich prednáškach nám predstavil samotné dielo – najprv stručný prehľad všetkých 30 stupňov, o ktorých Ján Klimak píše a potom len niektoré čiastkové témy, keďže dielo je obsahovo veľmi bohaté. Nosnú časť stretnutia venoval téme neresti – ich príčinám, ale aj liekom proti nim, ako nám ich odporúča tento významný autor.

            Okrem prednášok sme mali priestor na spoločné slávenie sv. omší, modlitbu, čas na osobné zamyslenia sa nad témami, ale aj na neformálne rozhovory, šport a oddych. V závere nám o. arcibiskup odpovedal na naše otázky a príjemnú atmosféru stretnutia dotváral aj svojím humorom, cez ktorý nám pomohol mnohé veci jasnejšie pochopiť a dobre si zapamätať ;-).

            Ďakujeme dobrému Bohu za toto stretnutie i za všetkých, ktorí ho zorganizovali a starali sa o nás – vrátane našej sr. Simeony!

Fotogaléria: Interjuniorát 2016