Každoročná pôstna duchovná obnova v Hospici Matky Terezy

Každoročná pôstna duchovná obnova v Hospici Matky Terezy

Aj tento rok sa v bardejovskom charitnom zradení Hospic Matky Terezy konala každoročná pôstna duchovná obnova, ktorú hospic organizuje nielen pre svojich zamestnancov, ale aj podporovateľov, susedov, sponzorov a dobrovoľníkov. Celodennú duchovnú obnovu s názvom: „Láska je...“, ktorá sa konala 3.3.2020, zorganizovala sr. Bohuslava CJ a viedla ju sr. Miroslava CJ z Duchovného centra Lukov dvor neďaleko Nitry v spolupráci s hospicovým kňazom vdp. Jozefom Čeľovským SchP., ktorý svoj názor na túto tému objasnil v homílii počas následnej slávnostnej sv. omše. Cieľom duchovnej obnovy bolo  objasniť prítomným význam termínu „láska“ v zmysle slov Listu apoštola Pavla Korinťanom (1 Kor 13, 4-7) doplnených impulzmi od pápeža Františka z jeho AMORIS LAETITIA. Láska bola podaná a opísaná nie ako láskyplný vzťah dvojice ako takej, ale ako jej zosobnenie – teda ako ona vyzerá, ako hovorí, ako sa správa, ako ju cítiť, prežívať, čo označuje a čo ju robí rozoznateľnou od iných postojov...

Sr. Bohuslava CJ