Keď ľahostajnosť zabíja

Keď ľahostajnosť zabíja
Anglická organizácia UNCHOSEN vyhlásila výsledky súťaže krátkometrážnych filmov na tému moderného otroctva. V kategórii "Najlepší medzinárodný film o novodobom otroctve" vyhral slovenský film IVAN.
Ivan je bývalý klient sestry Bohdany CJ na projekt "Stop obchodovaniu s ľuďmi". Film je autentickou výpoveďou človeka, ktorý bol obeťou moderného otroctva. Ľahostajnosť okolia ľudí, ktorí Ivana zneužívali ako domáceho otroka, prispela k tomu, že po necelých dvoch rokoch po vyslobodení, Ivan na následky týrania a nútenej práce zomiera vo veku 48 rokov, 7. februára 2016 - v podvečer sviatku patrónky obetí obchodovania s ľuďmi, sv. Bakhity.
 
Ocenený 3 minútový film si môžete pozrieť tu: