"Kiežby tu boli všetky"

"Kiežby tu boli všetky"

Panna Mária a sv. Jozef patria k sebe, to všetci vieme. A tak aj sestry z domov ktoré nosia ich meno a ktorých sú patrónmi – Sancta Mária a Dom sv. Jozefa - sa stretli aby spoločne oslávili sviatok našej zakladateľky Márie Wardovej. 

27.januára sme sa stretli v kaplnke v Dome sv. Jozefa, kde sme spoločnú oslavu začali sv. omšou, ktorú celebroval pán kaplán Marek Rojak. Počas kázne nám pripomenul, že máme byť pre tento svet ako včely, ktoré prinášajú pravý a kvalitný med pre ľudí dnešnej doby, nemusí ho byť veľa, veď stači lyžička medu aby uzdravoval. Po sv. omši a posilnení sme sa stretli v aule kde nám sr. Helenka, sr. Anita, sr. Anunciata, sr. Sávia a sr. Pia priblížili posledné roky, mesiace, dni a hodiny našej matky Márie. Bolo úžasné počuť, čo a koľko trpela a vo chvíľke zamyslenia porovnať to s naším vlastným životom, znášaním utrpenia a pripravenosťou na poslednú chvíľu. Znovu sme si uvedomili, že nie je dôležité ako dlho žijeme, ale ako život prežijeme a či naozaj sme tými včelami, ktoré ľuďom prinášajú med. Pred vyloženou Sviatosťou sme si o tom nakoniec mohli „pohovoriť“ s našim Pánom ale aj s našou matkou Máriou Wardovou a načúvať čo nám chcú povedať oni. Zakončením slávnosti bolo posilnenie pri spoločnom stole a dialóg pri spoločnom posedení.

Sestry z Domu sv. Jozefa a Sancta Maria