Komunitný víkend CVX

V dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa konalo druhé víkendové národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života (latinská skratka CVX – Comunio Vitae Christiane) v Čičmanoch.

Stretlo sa na ňom približne 70 ľudí (manželia, slobodní, deti, zasvätení) z Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Žiliny a Prešova, ľudia, ktorí sú formovaní (alebo prešli formáciou) v ignaciánskej spiritualite. Na tomto víkende sa zúčastnil aj Chris Micallef, súčasný prezident CLC Malta a pôvodný viceprezident CLC World ExCo (Malta je krstnou komunitou Slovenského CVX – sprevádza ju na ceste k integrácii do celosvetového CLC – Christian life comunity) a bol svedkom skladania dočasných a trvalých záväzkov členov CVX na Slovensku.

            Stretnutie začalo sv. omšou a večerou spojenou so spontánnymi rozhovormi, ktoré sme zakončili moderovanou adoráciou, vedenou Jakubom Garčárom SJ a Braňom Novákom z CVX.

V sobotu sme deň začali spoločnými rannými chválami v kaplnke, nasledovali raňajky a po nich úvodné kolo zoznamovania sa. Dopoludnia sme strávili uvažovaním a vzájomným zdieľaním na tému rozlišovania, ktorú nám nakrátko predstavil Bernard Mišovič SJ a nad ktorou sme uvažovali niekoľko dní pred samotným víkendom. Nasledovalo zdieľanie v skupinkách a dopoludňajší program sme uzavreli zdieľaním v pléne. Nasledoval obed, krátka prestávka, a pomaličky sme sa preklenuli do druhej polovice víkendu. Popoludňajší blok otvoril Jakub Garčár SJ prednáškou na tému „Udalosť Kristus – udalosť Ignác“, po nej nasledovala krátka diskusia a blok informácií. Pred večerou nám zostal čas na prípravu večerného zábavného programu – každá skupinka si mala pripraviť pantomímu zo Sv. písma ako hádanku.

            V nedeľu ráno sme sa znova stretli na modlitbe ranných chvál v kaplnke. Dopoludnia sa k celému spoločenstvu prihovoril Chris z Malty, ktorý hovoril o svojej skúsenosti v spoločenstve CLC, o komunite CLC na Malte a o záväzkoch. Po ňom nasledovalo predstavenie nového „vedenia, tzv.  leaders komunity“, ktorá povedie spoločenstvo CVX na Slovensku počas 3 rokov.  Sú v nej zastúpené aj dve dievčatá z prešovského CVX. Komunitný víkend sme zakončili slávnostnou sv. omšou, pri ktorej zložilo 9 ľudí záväzky (5 členov CVX – na 2 roky, 4 členovia CVX – trvalé). Aby sa stretnutia mohli zúčastniť aj manželské páry, o ich detičky sa po celý víkend starali žiačky, ktoré zabezpečila s. Lívia. Boli to študentky, ktorým je triedna.

V spoločenstve CVX  sa angažujú tri sestry CJ – s. Jana Milka Papcunová, ktorá založila a vedie stretká CVX v Prešove – 25 ľudí, s. Lívia  –  vedie v Bratislave nové prvácke stretko CVX približne 20-25 ľudí, a s. Miroslava – ktorá sprevádzala v Bratislave jedno stretko CVX 5 rokov a tri roky bola v Liders komunite, kde organizovala stretnutia pre vedúcich stretiek CVX a teraz individuálne sprevádza niektorých členov CVX. 

Fotogaléria: Komunitný víkend CVX