Konferencia na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Konferencia na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Dňa 19. 6. som sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku zúčastnila konferencie zameranej na pedagogiku a didaktiku. Dôvodom  organizovania konferencie bolo 70. výročie narodenia prof. Milana Ligoša, ktorý je jedným zo zakladateľov KU. Jeho dobré kolegiálne vzťahy pritiahli na konferenciu kolegov z Česka, Poľska i Slovenska. Ja som mala príspevok zameraný na charakteristiku ignaciánskej pedagogiky. Výskum ignaciánskej pedagogiky podporil bývalý generál SJ páter Peter Hans Kolvenbach. Z jeho iniciatívy vznikli dva základné dokumenty (Charakteristika, Praktický prístup), v ktorých je ignaciánska pedagogika definovaná. Vo svojom príspevku som ignaciánsku pedagogiku opísala na základe toho, ako vznikala prostredníctvom Duchovných cvičení, Konštitúcií a Ratio Edukationes. V diskusii ma kolegovia povzbudili šíriť ignaciánsku pedagogiku ako perspektívnu, hlavne pre cirkevné školy. Ak by mal niekto záujem o túto tému, rada príspevok poskytnem. 

sr. Edita CJ