Konferencia na tému "zomieranie v nemocnici - systém verzus človek"

Konferencia na tému "zomieranie v nemocnici - systém verzus človek"

Dňa 22.apríla 2017 sa v Košiciach uskutočnila XII. konferencia so zameraním: KRESŤAN V NEMOCNICI na tému: "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek". Odborným garantom konferencie bol Mons.Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie. Na konferenciu prijala pozvanie aj europoslankyňa Anna Záborská. Odzneli veľmi hodnotné a prínosné prednášky na témy: "Smrť a zomierania ako špecifiká záťaž v práci zdravotníkov. Ako si pomôcť?" - PhDr. Mgr. Nadežda Špatenková, PhD, "Sú reálne možnosti implementácie paliatívnej medicíny v našich nemocniciach?" -  MUDr. Kristína Križanová, "Skúsenosti pacienta i sprievodcu zomierajúcich" - Mgr Matek Kyška, SchP a prednáška "Nebáť sa byť bližšie - duchovná služba v nemocnici".

sr. Bohuslava CJ