Konferencia o pastorácii mládeže v meste Berdsk blízko Novosibirska

Konferencia o pastorácii mládeže v meste Berdsk blízko Novosibirska

V dňoch od 8.-12.10.2018 prebiehala v našej Novosibirskej diecéze konferencia o pastorácii mládeže, na ktorej sa stretli kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry spolu s o. biskupom J. Werthom v meste Berdsk blízko Novosibirska. V prvý deň prednášal poľský jezuita Adam Žak o ochrane deti a mládeže

pred sexuálnym zneužívaním. Situáciu dnešnej ruskej mládeže nám na ďalší deň priblížil sociológ z Univerzity v Tomsku. Hovoril o hodnotách, kde na prvom mieste, podľa výpovedí mnohých mladých ľudí, stojí rodina. Obohatením pre nás bola tiež prítomnosť a svedectvo jednej katolíckej rodiny.

So skúsenosťami v pastorácii s mládežou sa s nami podeli dvaja kňazi. V malých skupinách sme mali možnosť porozprávať sa o ťažkostiach pri práci s mladými ľuďmi, a zároveň aj o tom, čo sa nám podarilo. V popoludňajších hodinách bol čas na osobné stretnutia, rozhovory a prechádzky lesom.

Sv. omše sme mávali o 18.00 hod. a nechýbal ani iný duchovný program. V kajúcej pobožnosti sme odprosovali nielen za svoje hriechy, ale aj za hriechy Cirkvi a kto chcel, mohol pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nasledujúci večer sme sa spoločne modlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a meditovali nad obrazom milosrdného Ježiša. Posledný večer sa niesol v duchu radosti, spoločných hier a smiechu. Každý jeden zo šiestich dekanátov prispel niečím ku skrášleniu tohto večera.

V piatok po rannej sv. omši sme sa všetci, povzbudení a obohatení, rozišli naspäť do svojich farnosti.

sestry z Tjumeňa a Kujbyševa