Konferencia pre zdravotníkov v Nitre

Konferencia pre zdravotníkov v Nitre


Dňa 24.09.2017 sa uskutočnila Konferencia pri príležitosti 10.výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Hlavným garantom konferencie bola MUDr.Kristína Križanová, ktorá je odborníčkou v paliatívnej medicíne. Koordinátorkou konferencie bola MUDr.Leona Sothova. Konferencii predchádzala sv.omša, ktorá bola v Katedrále sv.Emerama. Po sv.omši pokračovala konferencia programom. Uskutočnili sa tri prednášky. Prednašajúcimi boli ThDr.J.Sedláček,PhD z Českej republiky MUDr.M.Mojžišová, MUDr.K.Križanová. Potom sme sa rozdelili do sekcii lekárska a sesterská.
Konferencie sa zúčastnili aj štyria zdravotnícki pracovníci z Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.
Na záver bola adorácia, koncert v katedrále sv.Emerama a výstup na vežu katedrály.

sr.Bohuslava CJ