Kresťanskí zdravotníci sa stretli v Prahe

Kresťanskí zdravotníci sa stretli v Prahe

V dňoch od 9.-11.10.2017 sa v Českej republike v Špindlerovom mlyne konalo stretnutie zdravotníkov na tému: "Prevencia syndrómu vyhorenia." Lektorkou bola Dr. Mária Svatošova, zakladateľka hospicového hnutia v Českej republike.

Dňa 12.10.2017 sme sa presunuli do Prahy, kde sme sa zúčastnili konferencie: "Role duchovní péče o umírajíci v 21.století" na tému: „Kdybych mel jen jeden den života.“

Na konferencii prednášali mnohé osobnosti:

§  Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Akademie věd, Praha) - Věda, víra a nevyléčitelně nemocní

§  Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (rektor Jihočeské univerzity) - Hodnota lidského života v jeho závěru, aneb apologie proti eutanatikům

§  ThDr. P. Vojtěch Kodet, O. Carm. - Duchovní péče o nemocné bez víry

§  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., - Úskalí a rizika působení sekt v duchovní péči

§  Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - Existenciálne súvislosti v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov

§  PhDr. et Mgr. Robert Huneš  - Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

Moderátori konferencii boli:  PhDr. Robert Huneš a MUDr. Márie Svatošová

Nasledujúci deň sa nám osobne venovala MUDr. Svatošová a Jana Sieberová, ktorá je zakladateľku domáceho hospicu Duha, Horice. Umožnili nám vidieť ako funguje domáci hospic v konkrétnej praxi. Prostredie, agendu, odborné sociálne poradenstvo a požičovňu pomôcok. V popoludňajších hodinách sme boli v chráme sv. Víta, kde pri hrobe kardinála Vlka sme mu v modlitbe odovzdali Slovenské a České hospice. V poobedňajších hodinách sme navštívili karmelitánsky kláštor, kde je aj naša jedna spolusestra z Bratislavy. Tiež sme im odovzdali posolstvo o hospicovom hnutí, a požiadali sme ich, aby nás podporovali modlitbami a obetami. Tým sme uzavreli návštevu v Čechách a vrátili sa k svojím komunitám.

 

Sr. Bohuslava CJ