Konferencia o paliatívnej medicíne

Konferencia o paliatívnej medicíne

29. máj 2017 - V Bratislave sa konala 2. Konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny, hlavnou témou konferencie bola problematika mobilných hospicov na Slovensku a v Európskej únii.

Konferenciu Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny usporiadala Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny, ako člen Slovenskej lekárskej spoločnosti a Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne o. z. pod láskavou záštitou poslancov Európskeho parlamentu Branislava Škripeka a Miroslava Mikolášika.

Paliatívna medicína na Slovensku je ešte stále väčšine pacientov nedostupná. Dôvodov jej nedostupnosti je viacero: nedostatok špecialistov, nedostatok priestoru na postgraduálne vzdelávanie v tejto oblasti, nedostatočná informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ale aj nedostatočné financovanie zo strany poisťovní.

Konferencia slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny bola určená lekárom, sestrám a iným odborným pracovníkom, ktorí sa zaoberajú paliatívnou starostlivosťou. Cieľom konferencie bolo zvyšovať odborné znalosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ako aj zlepšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na konci života.
      
Zomierajúci človek má právo na splnenie posledného priania, najmä keď žiada iba o drobnosť, aby mohol bezbolestne a dôstojne zomrieť doma, v kruhu rodiny, až nadíde jeho čas. Ani skôr, ani neskôr, v pravý čas a na pravom mieste.

sr. Bohuslava CJ