Košice privítali zasvätených z celej arcidiecézy

Košice privítali zasvätených z celej arcidiecézy

Deň zasväteného života, ktorý si Cirkev pripomína na sviatok Obetovania Pána, slávili v Košickej arcidiecéze v sobotu 1. februára.

Pozvanie arcibiskupa Bernarda Bobera na stretnutie zasvätených v Košiciach prijalo 119 žien a 75 mužov, prevažne rehoľných kňazov. 

Svätú omšu o 9.30 h celebroval v kostole Nanebovzatia Panny Márie arcibiskup Bober, ktorý sa zasväteným prihovoril v homílii.

Program pokračoval prednáškou biskupa Mareka Forgáča v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas na tému "Zasvätený život a vzťahový charakter človeka". 

"Dieťa sa rodí s pocitom byť milovaný a nikdy z toho nevyrastie." Úvodnou vetou zdôraznil biskup Forgáč prirodzenú potrebu, nevyhnutnosť a dôležitosť zdravých vzťahov v živote zasvätených. 

Poukázal tiež na negatíva a prekážky, ktoré budovanie vzťahov ohrozujú, komplikujú alebo znemožňujú. Zvlášť narcizmus, ktorý sa nevyhýba ani cirkevnému prostrediu.

V závere prednášky citoval aj slová pravoslávneho mnícha Cyrila Hovoruna: "Cirkev je krásna, keď sa prejavuje menej ako štruktúra a viac ako vzťah."

Po krátkej diskusii sa s osobným svedectvom podelila sestra Klára Bakaľová zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.  Život a dielo pátra Mikuláša Lexmanna, ktorého rok slávi Rehoľa kazateľov na Slovensku, priblížil dominikán páter Dominik Roman Letz. V závere programu bol prezentovaný dokument k 70. výročiu Barbarskej noci.

Stretnutie zasvätených sa zakončilo neformálnymi rozhovormi pri spoločnom obede vo Veritase v popoludňajších hodinách.

Na území Košickej arcidiecézy pôsobí 288 rehoľných sestier a 103 rehoľníkov.

sr. Lenka CJ