Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Tichú a tajomnú atmosféru Veľkého týždňa v Dome sv. Jozefa zrazu prerušila vrava 45 detí z Cirkevnej školy v Ražňanoch, ktorí sa prišli podeliť s tým, čomu v pôste venovali čas a prípravy. Prišli sa spolu s nami pomodliť krížovú cestu. Naozaj herecké výkony, osobné prežívanie, ale aj spevy a modlitba nás všetkých vnútorne naladili k prežívaniu dní, ktoré boli pred nami.