Krst v Užhorode na veľkonočnú vigíliu

Krst v Užhorode na veľkonočnú vigíliu

Pre farnosť v Užhorode bola táto Veľká noc výnimočná. Na veľkonočnú vigíliu bola v chráme sv. Juraja pokrstená prisťahovalkyňa z východnej Ukrajiny. Teraz žije v Užhorode a stará sa o výchovu dvoch vnukov. Svoju túžbu prijať túto sviatosť brala veľmi vážne. Na krst sa horlivo pripravovala, modlila sa a čítala Sväté Písmo. V túto presvätú noc s veľkou radosťou prijala nezmazateľnú pečať krstu.

Sr. Marietta CJ