Kultúra ako otázka – spiritualita ako odpoveď

Kultúra ako otázka – spiritualita ako odpoveď

V dňoch 28. – 30. 11. 2014, na začiatku roku zasväteného života, sa v Centre Márie Wardovej v Prešove stretli predstavené sestry našej provincie s provincialátom. Príležitosťou pre trojdňové stretnutie bol formačný seminár zameraný na rozlišovanie súčasnej kultúry. Spoločne sme uvažovali nad tým, že aj na nás, ako zasvätené ženy v apoštolskom nasadení, platí evanjeliová výzva „byť vo svete, ale nebyť zo sveta“. Spoznali sme dve krajné riziká: na jednej strane splynúť „so svetom“, na druhej strane z neho cúvať a uzatvárali sa do „geta“. Aby sme sa im vyhli, v rámci seminára sme sa učili pomenovať trendy súčasnej kultúry, a to nielen jej povrchové prvky, ale aj menej zjavné časti, ktoré tvoria ponorné časti ľadovca kultúry. Následne sme si kládli otázky, aká má byť naša odpoveď na úrovni osobného svedectva, komunitného života a apoštolského nasadenia. Len tak môže náš spôsob života predstaviť súčasnému človeku kultúru viery ako životodarnú tvorivú alternatívu.

Rok zasväteného života, ktorý sme začali sláviť spolu s ďalšími rehoľníkmi a s celou Cirkvou, nám poskytuje možnosť aj takýmto spôsobom vedomejšie a presvedčivejšie žiť povolanie, ku ktorému nás povolal Boh. V nadväznosti na stretnutie predstavených celej Slovenskej provincie CJ sa uskutočnia ďalšie semináre zamerané na detailnejšie reflektovanie súvislostí kultúry a spirituality, ku ktorému budú prizvané všetky sestry.