Kultúra ako otázka, spiritualita ako odpoveď

Kultúra ako otázka, spiritualita ako odpoveď
O KULTÚRE CELKOM  INAK sa nám v dňoch 13. - 15. februára 2015 prihovorila sr. Edita v priestoroch centra M.Ward v Prešove. Rovnaké stretnutia pre sestry CJ prebehli aj na ďalších 4 miestach provincie: 
V Ružomberku, v Bratislave, v Užhorode na Ukrajine a v Štěkni v Česku. 
 
Sr. Edita nám predostrela históriu kresťanskej kultúry od začiatkov až po dnešné časy. Obdobia, keď bola kresťanská kultúra dominantnou aj tie, v ktorých sa stala viac ignorovanou, čo je aj dnes. 
Povzbudené Božím slovom, našimi pravidlami - Konštitúciami, príkladom apoštolov aj slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, aby sme kultivovali svoje srdcia a horlivo pracovali nielen na svojej spáse, ale i na spáse svojich blížnych, sme sa rozišli do prostredia svojho života a služby.
Vďaka sr. Edite za odborný a povzbudivý výklad a tiež všetkým zúčastneným spolusestrám za spoločenstvo, svedectvo, posilnenie príslušnosti k CJ, ku Katolíckej Cirkvi a kresťanskej kultúre. Buďme vďačné za kresťanské hodnoty, symboly, rituály a odovzdávajme ich hrdinsky ďalej vo svojom okolí.