...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

Ticho... Pán je v hrobe. Toto tajomstvo i posvätnosť chvíľ sme mali možnosť prežívať v celonočnej adorácií z piatku do soboty večera, kde sme sa striedali v modlitbe a do Pánovho hrobu sme vkladali všetko, čo sme chceli pochovať, ale aj všetko to, čo malo povstať k novému životu.

Atmosféru celého Veľkonočného trojdnia umocňovala prítomnosť afrického kňaza o. Martina, našej priateľky Kataríny pochádzajúcej z Ruska a sestry Sávie, pôsobiacej v Mníchove. Aj keď sa mnohým zdá alebo si myslia, že sme dom pre staré sestry a sestry seniorky, dom bol plný detí, rodín, susedov, spolupracovníkov, kolegov a mnohých, ktorí v našom spoločenstve chceli prežiť sviatky Veľkej noci.

Nech Vzkriesený Pán je vždy našou istotou... aj keď prežívame „hmlu a dezorientáciu“. Nespoliehajme sa na svoje city, seba a iných. Dôverujme jedine Jemu. (...slová z kázne)