Letný tábor detí z Užhorodu

Letný tábor detí z Užhorodu

Od 4. do 9. júna sestry pôsobiace v Užhorode zorganizovali letný tábor pre deti z farnosti. Rodičia mohli prihlásiť svoje ratolesti vo veku od 6 do 12 rokov. Prázdninový tábor prebiehal v dedinke Antalovce. Zúčastnilo sa ho 67 detí. Venovali sa im tri rehoľné sestry a štyria animátori, ktorí im pripravili pestrý program.

Tábor sa niesol v duchu „Buďte milosrdní, ako váš Otec je milosrdný.“ Denne sa detí zamýšľali nad podobenstvami o milosrdenstve - o stratenej ovci, o drachme, o márnotratnom synovi a o milosrdnom samaritánovi. Každá katechéza bola doplnená tematickými prácami v skupinách. Skupinky potom hrali scénky, v ktorých vynikli skutky milosrdenstva. Naučili sa aj mnohé piesne na túto tému. Deti odchádzali domov šťastné a plné nových zážitkov.