LETO 2015 NA HRADISKU – OZ Magis

LETO 2015 NA HRADISKU – OZ Magis

Počas leta 2015 hostila chata na Hradisku spolu 75 ľudí – deti, ženy, mladých a dobrovoľníkov z OZ Magis, ktoré pomáha sociálne slabším rodinám a deťom i matkám v núdzi. Konali sa tam dva päťdňové pobyty pre deti a mladých a duchovná obnova pre ženy.

Prázdniny na našej chate sme začali hneď od 6. – 10. júla s 21 deťmi vo veku od 6 – 12 rokov. Po deťoch naša chata na 4 dni prichýlila ženy, od 16. – 19. júla, ktoré si robili duchovnú obnovu na tému “ženy príhovoru”. Prišlo 11 žien, aby v modlitbe a v spoločenstve načerpali duchovnú, psychickú a fyzickú kondíciu do ďalších dní. V druhej polovici prázdnin sme sa znova vrátili na Hradisko, kde sme prežili od 3. – 7. augusta, veľmi vzácnych 5 dní s 20 mladými ľuďmi vo veku od 12 – 15 rokov. Na všetkých týchto akciách spolupracovalo v dobrovoľníckej službe 25 ľudí – kuchárky, zdravotníčky, animátori a sestry CJ.

Obidva pobyty v prírode pre deti a mladých sa niesli v duchu spoločnej myšlienky a programu “POĎTE A UVIDÍTE” – deti boli pozvané spoznávať rôzne formy zasväteného života. Každý deň mal svoju nosnú myšlienku a predstavoval jednu formu zasvätenia: rehole žijúce v klauzúre, misionárske rehole či apoštolské spoločenstvá. Pre deti a mladých sme pripravili pestrý program, ktorý mal 6 nosných pilierov: spoločenstvo, zábava, zážitky, duchovný život, osobnostný a kultúrny rast – duchovná a ľudská formácia. Každý deň začínal spoločným budíčkom, rozcvičkou v krásnej prírode a rannou modlitbou, po ktorej nasledovali raňajky a katechéza na danú tému dňa. Následne sme deň prežili cez rôzne súťaže, hry, siestu na izbách, tvorivé dielne, voľné hry, nácviky spevu a prípravu na sv. omšu. Náš deň vyvrcholil spoločne slávenou sv. omšou, po ktorej sme mali spoločenský program, zhodnotenie dňa, večernú modlitbu, hygienu a večierku. S deťmi a mladými sme sa vybrali aj na púť do Gaboltova, Bardejova, kde sme sa pomodlili a výlet sme ukončili dobrou pizzou v Bardejovských Kúpeľov, kam nás priamo z Hradiska zaviezol autobus.

Prežili sme veľmi vzácny čas, prehĺbili kamarátstva a spoznali znova niečo nové o sebe i o tých druhých a hádam aj o Ježišovi J.  Všetci sme prežili v zdraví a boli sme veľmi vďační za tento čas. Vďaka Bohu.

Ďakujeme za akúkoľvek duchovnú, ľudskú i finančnú podporu.

Fotogaléria: LETO 2015 NA HRADISKU – OZ Magis