MAG+S pôstna duchovná obnova 2019

Trlenská dolina počas víkendu 22.-24. marca 2019 opäť privítala mladých zo spoločenstva Mag+s a nimi pozvaných priateľov. Téma obnovy znela Volaní zanechať a vykročiť. Našu osobnú modlitbu aj spoločné zdieľanie v Magis kruhoch sprevádzal príbeh o Abrahámovi (Gn 11,27–12,6 a 15, 1-6). Uvažovali sme od čoho a k čomu nás Boh volá a ako je táto cesta slobody do „neznámej krajiny“, často v našom osobnom duchovnom živote považovaná za nezmyselné utrpenie, premenená na intímnu, intenzívnu a dôvernú komunikáciu s Bohom.

Počasie bolo krásne, čo umocnilo už tradičnú modlitbu krížovej cesty a putovanie s krížom od chaty v Trlenskej doline na Vlkolinec. Niektorí nadšenci potom pokračovali v túre na blízke Sidorovo, iní navštívili Vlkolinec.

Túžba spoločne prežívať vieru, čas, modlitbu je pre mladých príznačná. Krásne spoločenstvo sme vytvorili aj večer pri prezentácii o celosvetovom MAg+s a SDM v Paname. Tak sa bohatstvo jedných stalo bohatstvom druhých (DC 231)

Veríme, že to, čo obohatilo mladých, obohatí aj tých, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú.