Mariánský deň Rožňavskej diecézy

Mariánský deň Rožňavskej diecézy

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie trom malým pastierom – Františkovi, Hyacinte a Lucii. Pri tejto príležitosti sa v Rožňavskej diecéze uskutočnil Mariánsky deň Rožňavskej diecézy na letisku v Boľkovciach.

Žiaci našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci si uvedomujú veľkosť a potrebu Máriinej pomoci, ktorú preukázala aj skrze fatimské udalosti. Preto aj oni chceli osláviť Pannu Máriu spôsobom im blízkym  – pásmom o jej zjaveniach trom pastierikom, ktorý bol obohatený modlitbami, detskými piesňami a tancom. Veríme, že spôsob, ako ju oslávili deti, sa páčil nielen našej nebeskej matke, ale aj všetkým tým, ktorí ju prišli s nami osláviť.

sr. Kinga CJ