Maškarný ples pre deti z farnosti v Užhorode

Maškarný ples pre deti z farnosti v Užhorode

Poslednú sobotu pred pôstom 25. 2. sme pripravil pre deti našej farnosti v Užhorode maškarný ples. Program sa začínal detskou svätou omšou ako ju mávame každú sobotu. Po nej sme sa presunuli do sociálneho centra Márie Wardovej a pokračovali v programe. Na začiatku deti predstavili svoje masky, potom mali rôzne súťaže. Bolo im veselo a tešili sa z týchto krásnych chvíľ. Nechýbal ani sladký stôl a diskotéka. Každý odchádzal domov s darčekmi a plný zážitkov. 

Sr. Marietta CJ