Medzinárodné stretnutie - Zasvätený život v spoločenstve

Medzinárodné stretnutie - Zasvätený život v spoločenstve

V Ríme sa v dňoch 28. 1. - 22. 2. 2016 uskutočnilo medzinárodné stretnutie s názvom Zasvätený život v spoločenstve. Medzi niekoľkými tisícmi zúčastnených boli sestry a bratia z celého sveta a všetkých „štýlov“ zasväteného života. Prefekt Kongregácie pre zasvätený život kard. João Braz de Aviz so svojím seretárom Mons. José R. Carballom v úvodnom príhovore povedali, že chýbajú medzi nami len pustovníci, ktorých pozvať nemohli, lebo sa im s nimi nepodarilo spojiť. :) Myslím, že sme každý deň neprestávali vychádzať z údivu z tej úžasnej pestrosti a zároveň jednoty, ktorú bolo cítiť ako niečo reálne a prirodzené. Napriek všetkým predostretým ťažkostiam súčasného zasväteného života a jeho výziev a problémov bolo celé stretnutie radostné. Veď už v logu bola medzi tromi podstatnými slovami vybratá aj NÁDEJ. Tá nás podľa sv. otca a všetkých ostatných prednášajúcich musí sprevádzať aj do budúcnosti spolu s dvomi ďalšími kľúčovými bodmi – EVANJELIUM a PROROCTVO. 

V tom je zodpovednosť nás zasvätených, kdekoľvek a akokoľvek žijeme, vo všetkom medzikulturálnom, medzináboženskom a najmä medziľudskom nasadení. Na tieto témy odznelo mnoho prednášok, príhovorov, modlitieb... Z Congregatio Jesu nás na stretnutí bolo desať: my dve so sr. Anežkou zo Slovenskej provincie a po dve sestry z CEP, Delhí, Rumunska a Maďarska. Najväčšou milosťou tohto času bolo ale spojenie troch dôležitých udalostí. Slávnostné ukončenie Roka zasväteného života sa spojilo s Rokom milosrdenstva a slávením Týždňa Márie Wardovej. Rímske prostredie ešte umocnilo intenzívne vnútorné prežitie týchto dní.

Sr. Pavlína CJ