Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý je zároveň dňom spomienky na sv. Bakhitu Jozefínu, sme oslávili v Bratislave, v úžasnej atmosfére kapucínskeho kostola, plného mladých ľudí, medzi ktorými boli aj naši klienti – reálne obete obchodovania. Svätú omšu slávil Radoslav Šaškovič, kaplán z Katedrály sv. Martina, za sprievodu spevov zboru Chorus Salvatoris.  Celá svätá omša sa niesla v duchu myšlienok na milióny ľudí, ktorí stále trpia v tomto otroctve.  Následne po sv. omši nasledovali modlitby sprevádzané spevmi  za konkrétne obete. Iniciátorom modlitieb je od r. 2015 Slovenská katolícka charita, konkrétne dievčatá z nášho projektu STOP OBCHODOVANIU S ĽUĎMI. Úctu k sv. Bakhite, ktorá sama bola ako dieťa niekoľkokrát predaná do otroctva, sa snažia šíriť po celom Slovensku.  Do modlitieb sa aktívne zapája čoraz viac farností a spoločenstiev. Aj touto cestou sa chcem poďakovať komunitám, ktoré sa k modlitbám za obete obchodovania pridali.

Sr.  Bohumila