Mikuláš v hospici Matky Terezy

Mikuláš v hospici Matky Terezy
D
​ň​
a 7.12.2017 v hospici Matky Terezy v Bardejovovskej Novej Vsei slúžil sv. omšu  vdp. Jozef Čeľovský a po nej nás navštívil Mikuláš, ktorý obdaril nielen deti zamestnancov, ale aj chorých a zomierajúcich. Niektorí zomierajú i napriek ťažkej chorobe zarecitovali básničku, modlitbičku sv. Mikulášovi. Na záver tohto podujatia nás čakalo spoločné agape.

sr. Bohuslava