Odmeny pre najaktívnejších mladých a miništrantov v Jarovniciach

Odmeny pre najaktívnejších mladých a miništrantov v Jarovniciach

21.6.2016 sa v rómskom kostole Panny Márie Fatimskej konala v tomto školskom roku posledná detská svätá omša, pri ktorej boli odmenení nielen najlepší miništranti, ale aj najvernejšie účastníčky detského zboru, ktorý vedie s.Ráchel. Dievčatá čakala sladká a "skrášľujúca" odmena. Miništranti dostali diplom a vecnú odmenu nielen za pravidelnú službu pri svätých omšiach a celoročnú účasť na miništrantských stretkách,ktoré viedol pán kaplán, ale aj za vedomosti o liturgii, ktoré si mohli overiť pri záverečnej súťaži. Veríme, že sa všetci pri Bohu na svätých omšiach  stretneme aj v budúcom školskom roku.