Misijný týždeň v Indii

Misijný týždeň v Indii

Už dávno pred Vianocami sme v kancelárii Likvidace lepry (LL) v Prahe riešili služobnú cestu do Indie, a to z dvoch dôvodov: 10. výročie fungovania „českej nemocnice“ v Bhilpahari a druhý, viac pragmatický, skontrolovať činnosť projektov uhrádzaných z peňazí českých darcov. A tak som spolu so svojimi kolegami druhý a tretí januárový týždeň prežila v Indii, presnejšie na trase medzi Kalkatou a Bhilpahari.

Naše putovanie začalo 7. januára 2016 v Prahe na letisku a skupinu sedem statočných tvorili: o. biskup Ján Vokál (diecéza Hradec Králové), o. Vojtěch Eliáš (prezident LL), Ľuboš Hajas (riaditeľ LL), Petr Suchomel (bývalý sekretár otca biskupa, teraz redaktor MF), Tomáš Kutil (novinár z Katolíckeho týdeníka), Katarína Urbanová (dobrovoľníčka) a ja (sestra Klarissa CJ).

Prvou zastávkou, a pre nás aj takým „domovým prístavom“, bolo pastoračné centrum Seva Kendra v Kalkate. Hostiteľom nám bol o. Franklin, správca centra. Po ubytovaní sme sa vydali prvými potulkami Kalkatou a spolu s pastoračnými asistentmi sme navštívili miestny slam, v ktorom ľudia využívajú zahraničnú pomoc a nielen materiálnu. V Kalkale sme neobišli ani hrob blahoslavenej Matky Terezy a jej pamätnú izbu.

Nemocnica v Phulpahari, vzdialenej od Kalkaty asi 2 hodiny autom, má ordinácie, lôžkovú časť, operačný sál a osobitné infekčné oddelenie zamerané na liečbu tuberkulózy. Pracuje tam výlučne domorodý personál, od lekárov, zdravotnícky personál až po kuchárov. Nemocnica sv. Jozefa v Bhilpahari tohto roku oslavuje 10. výročie od svojho založenia. Je asi o polovicu menšia ako v Phulpahari, ale má rovnaké zastúpenie ordinácií, lôžkovej časti, operačného sálu, ku ktorým pribudlo oddelenie pôrodnice, ktoré sa práve 1.1.2016 otvorilo. Obidva areály nemocníc majú svoje políčka na pestovanie zeleniny a ovocia či priestor na chovanie zvierat, ktorými si vypomáhajú v jednoduchom stravovaní lôžkových oddelení.

Pred odchodom z Bhilpari sme si ešte pozreli detský domov „Bambino“ a základnú školu, ktoré tiež patria k nemocnici, z čoho vyplýva, že aj túto činnosť podporujú českí dobrodinci.  V Bambine momentálne žije 28 sirôt, ktorým zomrel minimálne jeden rodič a ten druhý sa o nich nevie postarať. Navštevujú základnú školu a určite získajú viac, akoby ostali žiť na ulici.

Keďže som šoférka, z Kalkaly si odnášam ešte jednu zaujímavú skúsenosť. Nikto by neuveril, že sa v Indii jazdí tak ako v Anglicku, teda po ľavej strane. Avšak o tomto pravidle hovorí iba volant v aute. Ináč sa autá uhýbajú jeden druhému a prechádzajú tak, ako sami potrebujú. 

sr. Klarissa

Fotogaléria: Misijný týždeň v Indii