Modlitbové stretnutie v Zborove

Dňa 6.11.2017 sme pripravili stretnutie s príbuznými pozostalých po chorých, ktorým sestry podávali sv. prijímanie v uplynulých troch rokoch.Pozvanie prijalo 9 rodín, s ktorými sme sa pred sv. omšou pomodlili za ich zosnulých. Po svätej omši stretnutie pokračovalo " agape", do ktorého rodiny štedro prispeli. Vzajomným zdielaním sa mali možnosť podeliť s tým, čo prežívajú a  navzájom sa povzbudiť. Mnohí vyjadrili svoju vďaku sestrám za ich službu a za spomienku pri modlitbe na ich zosnulých príbuzných.

Sestry zo Zborova 

Fotogaléria: Modlitbové stretnutie v Zborove