Modlitbové svetové ekumenické stretnutie žien: "Vzácny Boží dar"

Modlitbové svetové ekumenické stretnutie žien: "Vzácny Boží dar"
Dňa 13. 1. 2018 sa konalo v Innsbrucku prípravné stretnutie na svetový ekumenický modlitbový deň, ktorý sa bude konať 2. 3. 2018. Svetové stretnutie spája ženy z rozličných cirkví, tradícií, kultúr na celom svete. Každý prvý piatok v marci slávia ľudia vo viac ako 170 krajinách sveta, 24 hodinový modlitbový  ekumenický deň. Každý rok pripravia liturgiu ženy z vybratej jednej krajiny pre ostatné krajiny sveta, aby sa tak spojili v solidarite, vzájomnej spolupatričnosti. Svetový modlitbový deň žien chce byť znakom a vyjadrením túžby po nádeji, pokoji, spravodlivosti a odstránenia násilia vo svete.
Po každom modlitbovom stretnutí sa organizuje zbierka na podporu kontkrénych projektov na pomoc ženám v núdzi. Tento rok bude zo zbierky podporená aj naša organizácia Solwodi, s ktorou sa účastníčky na stretnutí oboznámili.
 
Tohtoročnú liturgiu pripravili ženy z krajiny SURINAM v Latinskej Amerike. Témou modlitbového stretnutia je ochrana stvorenstva s názvom: "Vzácny Boží dar."
 
S. Bohdana