Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni

Pätnásty májový večer v Prahe patril „svätcovi na moste“. Takéto ľudové pomenovanie dostal patrón pražskej arcidiecézy sv. Ján Nepomucký.

Svätojánske barokové slávnosti NAVALIS začali slávnostnou sv. omšu celebrovanou pánom kardinálom Dominikom Dukom, pražským arcibiskupom. Eucharistia vyvrcholila sprievodom z Katedrály sv. Víta na Karlov most k soche Jána Nepomuckého. Modlitbou litánii si veriaci z Čiech i Moravy vyprosovali pomoc u svätca, ktorý je patrónom „všetkých ľudí od vody“, ale i kňazov, hlavne spovedníkov.

Večer pokračoval rôznymi atrakciami na hladine Vltavy – od pretekov regát, cez symbolickú plavbu „ľadových medveďov“ až po akrobatické zoskoky parašutistov.

Vigília sviatku Jána Nepomuckého bola zavŕšená krásnym koncertom barokovej hudby a veľkolepým ohňostrojom.

sr. Klarissa CJ

Vigília sviatku Jána Nepomuckého bola zavŕšená krásnym koncertom barokovej hudby a veľkolepým ohňostrojom.Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni
 
Pätnásty májový večer v Prahe patril „svätcovi na moste“. Takéto ľudové pomenovanie dostal
 
patrón pražskej arcidiecézy sv. Ján Nepomucký.
 
Svätojánske barokové slávnosti NAVALIS začali slávnostnou sv. omšu celebrovanou pánom
 
kardinálom Dominikom Dukom, pražským arcibiskupom. Eucharistia vyvrcholia sprievodom
 
z Katedrály sv. Víta na Karlov most k soche Jána Nepomuckého. Modlitbou litánii si veriaci
 
z Čiech i Moravy vyprosovali pomoc u svätca, ktorý je patrónom „všetkých ľudí od vody“,
 
ale i kňazov, hlavne spovedníkov.
 
Večer pokračoval rôznymi atrakciami na hladine Vltavy – od pretekov regát, cez symbolickú
 
plavbu „ľadových medveďov“ až po akrobatické zoskoky parašutistov.
 
Vigília sviatku Jána Nepomuckého bola zavŕšená krásnym koncertom barokovej hudby
 
a veľkolepým ohňostrojom.