Muzikál a výlet Bratislava

Od 18.-21.7.2019 sme sa s 30-timi mladými hercami, spevákmi a tanečníkmi z voľno-časových krúžkov nášho OZ Jarovnice zúčastnili na výlete v Bratislave. Zároveň sme v dvoch bratislavských kostoloch (Franstiškánsky kostol Zvestovania Pána a Kapucínsky kostol sv. Štefana) predstavili aj náš autorský minimuzikál o blahoslavenej Anke Kolesárovej. Tento projekt s názvom "Romane Jilé z Jarovníc spieva, hrá a tancuje pre všetkých bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a Obecného úradu Jarovnice, ako aj z darov 2% pre naše Občianske združenie Jarovnice. Všetkým darcom, vďaka ktorým sme mohli prežiť pekné chvíle v našom hlavnom meste, ako aj bratom františkánom a kapucínom a p. R. Ocilkovej zo srdca ďakujeme a odovzdávame v našich modlitbách Bohu! 

Sestry CJ a mladí z Jarovníc!