Národné stretnutie mládeže „P18“

Národné stretnutie mládeže „P18“

            V dňoch 26. - 29.7.2018 sa v Prešove konalo Národné stretnutie mládeže „P18“. Mladí vekom i duchom mali možnosť zažiť atmosféru spoločnej cesty, ktorá sa niesla v duchu odvahy. Slovo „odvaha“ skloňovali vo svojich príhovoroch viacerí biskupi Slovenska, ktorí nás takto chceli povzbudiť kráčať odvážne za Pánom podľa vzoru Panny Márie ako nás k tomu vyzýva Svätý Otec František v príprave na Svetové dni mládeže v Paname. Okrem podnetných katechéz našich otcov biskupov zazneli osobné svedectvá mladých, ale tiež bohatý duchovný, umelecký a kultúrny program.

            Hlavný program, sv. omše, katechézy a spoločné modlitby prebiehali prevažne v športovej hale. V piatok popoludní mladí zavítali do mnohých organizácií Prešova, kde sa v rámci „Popoludnia angažovanosti“ stali súčasťou služby núdznym a odpovedali tak opäť na výzvu Sv. Otca. Počas tzv. „N(M)oci modlitby“ v piatok večer mali mladí možnosť vybrať si z viacerých kostolov a modlitební Prešova spôsob modlitby, ktorý ich najlepšie spája s Pánom (adorácia, taizé, chvály a pod.). V sobotu popoludní sa prešovské námestie zaplnilo stánkami, kde jednotlivé rehole, inštitúty a organizácie prezentovali svoju spiritualitu či zameranie (tzv. „Expo povolaní“). Záverečná sv. omša sa konala v nedeľu na námestí pri Konkatedrále sv. Mikuláša.

sr. Veronika CJ