Návšteva cintorína v Báči

Návšteva cintorína v Báči

Milé spolusestry, 

v oktáve dušičiek sme niekoľkokrát  navštívili cintorín v Báči. Bolo to veľmi milé, navštíviť staré známe miesta, pospomínať na spoločne prežité roky tam, a tiež na sestry, ktoré sú tam pochované a sú už zapísané v knihe Života , ale  aj v našich srdciach. Mysleli sme si , že aj vám, ktoré nemôžete prísť do Báču, dobre padne pozrieť si pár fotografií a tak si spomenúť na našich 50 sestier, ktoré sú tam pochované a prihovárajú sa za nás v nebi alebo v očistci. 
Odpočinutie večné daj im Pane....                                                   
Vaše spolusestry z Bratislavy