Návšteva dievčat u sestier v Prešove

V dňoch od 6. júla do 10. júla boli v Prešove v Dome Márie Wardovej na návšteve dievčatá, ktoré mali záujem prvýkrát bližšie spoznať  život sestier a viac sa vhĺbiť do duchovného sveta prostredníctvom modlitieb a meditácií. Bol pre ne pripravený bohatý program. Počas dvoch dopoludní navštívili sestry vo Výrobni hostií a staršie sestry v Dome sv. Jozefa. Zažili milé spoločenstvo a zároveň pomohli pri všedných prácach v oboch domoch. (Najväčšiu radosť mali z rozdávania balíčkov chrumiek na stoly pripravené k obedu J.) V popoludňajších hodinách sa počas obidvoch dní vybrali na „dobrodružné potulky“ po Prešove aj Košiciach a spoznávali osobitosti a čaro oboch miest. V Košiciach ich srdečne privítali sestry z miestnej komunity. Tretí deň stretnutia sa niesol v znamení „načerpania duchovných síl zo studne Božieho slova“ počas duchovnej obnovy.

My, sestry, sme radi, že dievčatá prijali pozvanie na netradičné prázdniny a veríme, že pre dievčatá boli obohatením po duchovnej aj ľudskej stránke. Želáme im ešte krásne leto, plné rodinnej lásky a priateľstva s Bohom aj ľuďmi.

Ružičku na fotografii vymodelovala Ivetka.