Návšteva koncentračného tábora v Dachau

Návšteva koncentračného tábora v Dachau

Mala som možnosť prežiť dva týždne v karmelitánskom kláštore v Dachau. Bola to pre mňa veľmi silná a zaujímavá skúsenosť. Kláštor sa nachádza v bezprostrednej blízkosti, ba priam v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau a hlavným poslaním sestier je odprosovať za zločiny a hriechy, ktoré boli na tomto mieste spáchané. Pôdorys kláštora ma tvar kríža, ktorý akoby visel nad koncentračným táborom. Osou kríža je ulica koncentračného tábora. Izby sestier tvoria ruky, kláštorná chodba tvorí hlavu, kaplnka a chór sú telom, oltár a Bohostánok tvoria srdce. „Cely“ sestier sú napojené k oltáru ako stádo okolo svojho pastiera. Celý celok tak rastie spolu do jedného tvaru. Celý kláštor je vo všetkom úplne jednoduchý ako odev jednej karmelitánky. Celá stavba chce svojím dizajnom vyjadriť túžbu po tichu a inšpiruje myšlienku večnosti.

sr. Savia