Návšteva rektora kňazského seminára z Beninu v Košiciach

Návšteva rektora kňazského seminára z Beninu v Košiciach

Rektora kňazského seminára z afrického Beninu sme tohtoročnú Misijnú nedeľu privítali aj v Košiciach.

Ambroise Kinhoun, ktorý má na starosti formáciu budúcich kňazov, sa prišiel v tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci poďakovať za pomoc prostredníctvom adopcie seminaristov

Svoje stretnutie s dobrodincami na Východe začal slávením Eucharistie v sobotu popoludní 19. októbra v mariánskom pútnickom mieste Gaboltov. K vytrvalej modlitbe, odvahe byť vernými kňazmi a dôvere v Božiu starostlivosť a prozreteľnosť povzbudil v nedeľné ráno aj bohoslovcov a predstavených v košickom kňazskom seminári. Pri svätej omši popoludní sa prihovoril veriacim v Katedrále sv. Alžbety.

Keďže otec Ambroise bol ubytovaný v našej komunite, ďakujeme za misijný večer v jeho prítomnosti a jeho osobné svedectvo.

sr. Lenka Kľučiková CJ

 
 
 
 
 
 
Oblasť príloh