Noc očakávania v Starej Ľubovni

Noc očakávania v Starej Ľubovni
Na ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda sme spolu s učiteľmi zorganizovali 1. ročník duchovnej obnovy pre deti 4. a 5. ročníka. Táto duchovná obnova sa niesla v duchu prípravy na príchod Mesiáša. Priblížili sme si aké bolo dôležité očakávanie Mesiáša pre Izraelitov a ako sa to očakávanie naplnilo. Súčasťou večera bola aj účasť na Séderovej večeri, rýchlokurz židovských tancov a dramatizácia udalostí zo Svätého písma súvisiacich s čakaním na Mesiáša. 
Spolu s deťmi sme sa pokúsili odovzdať Ježišovi všetky naše "bolesti", ktoré nás trápia a ktoré odpútavajú našu pozornosť od príchodu Mesiáša.
Túto noc čakania sme ukončili rorátnou svätou omšou.

Bohu vďaka za tento čas, deťom za úprimnosť ich detských sŕdc a kolegom za úžasnú spoluprácu.

Sestry zo Starej Ľubovne