Noc v kláštore v Prešove

Na podnet našich študentov z „dolného gymka“  Jana Adama Raymana v Prešove, kde učí s. Jana Papcunová sme v máji zopakovali  druhýkrát  Noc v kláštore. Tentokrát sa pridali aj študenti z „horného gymka“, aby spolu strávili čas v priestoroch Sancta Maria. Devätnásť mladých ľudí si spoločne pripravilo večeru. V kuchyni sa zoznámili so sestrami, ktoré pracujú v Magise. Prezreli si priestory školy , stíšili sa v kaplnke pri adorácii, ktorú nám pripravila s. Archanjela. Pozreli si nočný Prešov z kostolnej veže a strávili noc pri hrách a rozhovoroch. Rannou meditáciou nad obrazmi sme pozdravili Kráľovnú mája a zverili sme sa do jej ochrany. Spoločným  obedom pod nebeskou oblohou sme tento krátky pobyt ukončili s nádejou, že sa opäť o rok stretneme.