Nová pokrstená v Barabinsku

Nová pokrstená v Barabinsku
V Svätom roku Božieho milosrdenstva vo farnosti Kujbyšev a v jej filiálkach prijalo viacero ľudí sviatosť krstu. Jednou z nich je aj pani Tamara z filialky Barabinsk. 13. novembra 2016 po dlhej príprave a vďaka mnohým modlitbám jej dcéry, ktorá teraz študuje teológiu v Poľsku, prijala sviatosť krstu a stala sa členkou Cirkvi. Pre celú farnosť to bola veľká slávnosť. Spolu s ňou sme ďakovali Bohu za milosť krstu a zároveň sme prosili Pána, aby ju naplňal hojným požehnaním a duchovnou radosťou. 
Sestry z Kujbyševa
V Svätom roku Božieho milosrdenstva vo farnosti Kujbyšev a v jej filiálkach prijalo viacero ľudí sviatosť krstu. Jednou z nich je aj pani Tamara z filialky Barabinsk. 13. novembra 2016 po dlhej príprave a vďaka mnohým modlitbám jej dcéry, ktorá teraz študuje teológiu v Poľsku, prijala sviatosť krstu a stala sa členkou Cirkvi. Pre celú farnosť to bola veľká slávnosť. Spolu s ňou sme ďakovali Bohu za milosť krstu a zároveň sme prosili Pána, aby ju naplňal hojným požehnaním a duchovnou radosťou. 
Sestry z Kujbyševa