Novéna putovania v Kujbyševe

Novéna putovania v Kujbyševe

Už niekoľko rokov  funguje v našej farnosti predvianočná Novéna “ Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu”.V tomto roku sme oslovili aj niekoľko nových rodín a nakoniec sa vytvorili dve skupinky po 9 ľudí.

Putovať sme začali 15.12.2016 pravé v tento deň jedna staršia pani - Anna priniesla do chrámu posvätiť svoju novu ikonu. Keď som ju uvidela bolo mi jasne, že budeme putovať pravé s touto ikonou .

Tak sa Pán staral o nás od samého začiatku...V každej rodine sme boli 2 krát, prvý večer sme ikonu priniesli a v ďalší sa rozlúčili a putovali k ďalšej rodine ...

Najviac mi zostalo v pamäti stretnutie s mladou rodinou Čumakovou, kde majú zdravotne postihnutého chlapčeka. Nnapriek tomu, že Jegor nemôže chodiť a rozprávať, po celý čas modlitby sa usmieval a radostne reagoval na príchod vzácnych hostí  . . .

V  jednej z rodín, kde tiež prijali svätú rodinu, možno hovoriť tiež o malom “zázraku",  aspoň tak to vníma p. Mária, ktorej muž nechodí do kostola, no bol prítomní s nami na modlitbe a na ďalší deň prišiel do kostola ochotne pomôcť robiť Betlehem .

Ďakujem Pánovi, za obohacujúce stretnutia s našimi farníkmi, keď sme sa mohli spolu modliť, porozprávať i vypiť čaj J. Pre nich je to tiež príležitosť lepšie sa spoznať a upevniť vo viere.

s. Eva  CJ