Obnova na tému POVOLANIE

Obnova na tému POVOLANIE

Spoločenstvo mladých s názvom MAGIS vzniklo na podnet jezuitov po Svetových dňoch mládeže v roku 2011. Tvoria ho mladí ľudia (zväčša vysokoškoláci), ktorí sa snažia žiť svoj bežný, každodenný život vo svetle ignaciánskej spirituality. Jednou z aktivít tohto spoločenstva je organizovanie duchovných obnov pre širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy a s rôznymi hosťami.

Duchovná obnova na tému POVOLANIE sa uskutočnila 21.2.2017 v priestoroch Teologickej fakulty v Bratislave. Program začal v popoludňajších hodinách krátkou prednáškou, po ktorej bol ponúknutý čas na stíšenie a osobnú modlitbu. Zhruba po hodinovej meditácii a osobnej reflexii nad vopred pripraveným ignaciánskym impulzom sa mladí rozdelili do menších skupín a v tvz. magis kruhoch sa následne vzájomne zdieľali z toho, čo ich oslovilo, zachytilo.

Obnovu sme ukončili svätou omšou a agapé, ktoré dodalo celej obnove príjemnú atmosféru a priateľský charakter.

                                                                                              s. Lívia CJ